Ritningsinformation

Qimtek tar emot CAD-ritningar i ett flertal format. Formaten beror på vilket CAD- eller designprogram som har använts för att skapa ritningen.
För att göra ritningarna lättillgängliga för leverantörerna konverterar vi samtliga format till standardformaten PDF (2D-ritningar) och VRML (3D-ritningar). Trots detta är alltid ritningen i ursprungsformatet tillgängligt för leverantörerna, för att ritningarna kan förlora detaljer i konverteringen. Dessutom kan ursprungsformatet låta leverantörerna mäta dimensioner eller se alternativa vinklar, som inte är tillgängliga i PDF- och VRML-formaten.
Den här listan innehåller de vanligaste formaten vi tar emot, med en länk till ett kostnadsfritt program där ritningarna kan ses.
(Flera program kan existera för vissa format, vi rekommenderar inte program när vi listar dem här).

Filformat
Beskrivning
.igs
AutoVue*** or Spectrum
.xls
Microsoft Excel spreadsheet
.wrl
This is an "open source" 3D  format, and many commercial solid-modelling programs can export to .wrl files. They can be opened with the free SolidView Lite viewer