Medlemskap

Du kan anmäla ditt intresse för offertförfrågningarna. Alla leverantörer får vara med på Qimteks marknadsplats gratis, men om du vill bli förvald för att få förfrågningar skickade till dig direkt av kunden så kan du uppgradera din företagsprofil, läs mer.

För information om uppgradering och marknadsföring kontakta Qimtek på 08-753 48 00 eller salj@qimtek.se.

Offertförfrågan

Kategori:
Mätteknik-Vågar
RFQ-id:
151SLX176372
Status:
Öppen
Beskrivning:
Upphandling av bandvågar. I anbudet ingår materielleverans, montage, all kabelförläggning, kanalisation, stativ för apparatlådor, montage, inkoppling, avgröning, idrifttagning och igångkörning av levererad utrustning ingår i entreprenaden. Samtliga kapslingar, yttre apparater och givare som ingår i denna leverans ska förses med skyltar (vit plast, svart text).
Vågsträckor skall märkas upp med rostfri skylt med utskuren text (Vågsträcka) storlek på skylt: längd 400 mm bredd anpassas till balkliv.
I anbudet ingår att uppdatera befintliga mekaniska ritningar med våginstallation.
Max ålder:
Ny
Anledning till RFQ:
Ersättningsdel
Region:
Anbudsdag:
2019-03-24
Övrigt:
Bifogar information om tillvägagångssätt för att kunna lämna anbud.

Vänligen anmäl ditt intresse till Qimtek för ovanstående offertförfrågan

*
*
*
*
Tipsa dina vänner på Facebook
tweetTips dina vänner på LinkedIn