Medlemskap

Du kan anmäla ditt intresse för offertförfrågningarna. Alla leverantörer får vara med på Qimteks marknadsplats gratis, men om du vill bli förvald för att få förfrågningar skickade till dig direkt av kunden så kan du uppgradera din företagsprofil, läs mer.

För information om uppgradering och marknadsföring kontakta Qimtek på 08-753 48 00 eller info@qimtek.se.

Senast inkomna investeringsförfrågningar

Mätteknik-3D Skanner
Vi har planer på att investera i en skannerutrustning. Behovet är att skanna objekt som är max 1 meter långa och 50 cm i diameter. Mjukvaran ska vara utformad så att man kan modifiera de inskannade objektet samt vara i "handmodell", dvs att man kan hålla själva skannerenheten i handen och föra över objektet för skanning.
Maskiner för Bearbetning-Slipmaskiner
Vi söker efter en slipmaskin för att slipa verktyg till våra stans- och nibblingsmaskiner. Intressant med både nytt och begagnat.
Fastighet/bygg-Ventilation/luftkonditionering
Vi ska bygga en hall på 1 000 m² och behöver köpa in ett större ventilationssystem samt styr och reglerteknik till detta. Hör av er omgående till mig för vi bör få in offerter under Q2 2018.
Fastighet/bygg-Portar
Vi ska bygga en isolerad hall på 1 000 m² och ska köpa in 3 st. takskjutportar som ska ha en storlek på 4,0 x 4,0 meter. Hör av er till mig omgående för vi räknar med att ta in offerter under Q2 2018.
Fastighet/bygg-Lagerhallar
Vi ska bygga en isolerad hall på 1 000 m² ev. ska hallen isoleras med parocelement. Hör av er till mig omgående för vi behöver få in offerter på hallen under Q2 2018.
Material-Plast
Vi söker leverantör av polyeter som vi använder som stoppning i sitsarna på våra möbler. Ordervärde per år uppgår till 3-4 milj SEK.
Fastighet/bygg-Trappor
Vi ska köpa in 2 st ståltrappor till en arbetsgrop. Inköpet blir under hösten 2018.
Fastighet/bygg-Portar
Vi ska köpa in 2 st. större inåtgående vikportar, storleken skall vara 6 x 5 meter. Även 5 st. ståldörrar ska även köpas in. Inköpet blir till Hösten 2018.
Kranar och Lyftutrustning-Travers
Vi Ska bygga ett industrihus och planerar att köpa in en travers, som skall ha en längd på banan på ca 24 meter samt en spännvidd på 18 meter. Lyftkapacitet ca 5 ton. Vi behöver få in offerter under Q2 2018 och montering av traversen blir under hösten 2018.
Materialhantering och Förvaring-Transportutrustning
Vi har planer på att köpa in 2 st. rullband för att transportera storsäckar. Banden skall ha en bredd på 1,0 meter. Längd ej fastställd. Inköpet blir under 2018.
Material-Stål
Köper kalldraget plattstål plattjärn S235J/SS1312
Fastighet/bygg-Portar
Vi ska köpa in 2 st takskjutportar, storlek 4,0 x 4,0 meter samt 3 st gångdörrar till en nybyggnation. Hör av er omgående med offerter.
Miljöteknik-Oljeavskiljare
Vi ska köpa in en oljeavskiljare till en nybyggnation av en hall på 600 m². Hör av er omgående till mig med offerter.
Miljöteknik-Damm- och Rökfläktar
Vi har för avsikt att bygga två nya rökutsugsystem som tar bort svetsröken från underhållplatser vid grate (3 punkter) och kylaren (7 punkter) på K Kulsinterverk 2. Detta för att förbättra arbetsmiljön vid underhållsarbeten av befintliga utrustningen. Röken ska transporteras utifrån byggnaden med hjälp av två självständiga ventilationssystem, var och en består av en fläkt med timerstyrd brytare och ett rörsystem med sina tillbehör. Rökutsugsystemen levereras och monteras enl. ritning 1731434 (för grate) och 1731433 (för kylaren) efter samråd med byggledare. Entreprenören går på plats och kollar efter eventuella hinder mot telferbalkens placering och arbetets omfattning. Efter montage av rörsystemen, bättringsmålas befintlig stål som påverkats pga. arbetet till motsvarande klass och kulör.
Fastighet/bygg-Trappor
Vi är i projekteringsstadiet vad gällande ett större projekt på 9 000 m² och behöver en tidig kontakt gällande inköp av ståltrappor, antal ej fastställt. Trapporna skall upphandlas under Juni 2018, samt monteras under Q3 2018.
Förpackningsutrustning-Streckkodsprodukter
Vi har planer på att köpa in ett etiketteringssystem för att märka fisktråg. Inköpet blir under sommaren 2018.
Mätteknik-Vågar
Vi har planer på att köpa in ett vågsystem, som skall kunna väga livsmedel upp till 20 kg. Vi räknar med att göra inköpet under sommaren 2018.
Förpackningsutrustning-Förpackningsmaskiner
Vi har planer på att köpa in en vacmaskin en sk. skinpack maskin. Skall packa fisk i tråg av olika storlekar. Maskinen skall ha en kapacitet på 900 st/timmen. Vi räknar med att köpa in maskinen under sommaren 2018.
Plåtbearbetande Maskiner-Plåtbearbetande Maskiner
Vi vill köpa in en maskin som man kan tillverka skruv slingor med. Det är transportskruvar till skruvtransportörer. Söker både ny och begagnad.
Fastighet/bygg-Trappor
Vi har planer på att köpa in 1 st. spiralståltrappa till ett entresolplan.
Materialhantering och Förvaring-Entresolplan
Vi ska köpa in ett entresolplan till en nybyggnation, entresolplanet skall ha en längd på 28,0 meter samt en bredd på 7,0 meter.
Fastighet/bygg-Områdesskydd
Vi har planer på att köpa in stängsel samt grindar till ett industriområde på 7 000 m², det är ovisst i dagsläget om hela området ska stängslas in.
Fastighet/bygg-Trappor
Vi ska köpa in 1 - 2 utvändiga ståltrappor till en ombyggnation. Höjd ca 3,0 - 3,5 meter till 2 plan. Jag vill gärna ha in offerter före semesterperioden. Projektet skall vara klart Dec. 2018.
Materialhantering och Förvaring-Truckar
Vi har lite planer på att köpa in en begagnad motviktstruck, som skall vara dieseldriven. Trucken skall ha en lyftkapacitet på 3,5 ton samt en lyfthöjd på ca 2,5 meter.
Industriförnödenheter-Sensorer/Givare
Söker leverantör av en s.k. nivåvippa som ska mäta nivån i våra tankar. Utrustningen ska klara av olika media såsom avfettning, oljor etc och kablarna får ej bli stela.
Kranar och Lyftutrustning-Travers
Önskar offerter på en travers samt en svängkran. Specifikationer på traversen enligt följande; lyftkapacitet 5 ton. Längd på strömskenan 20 meter. Spännvidd 11,2 meter. Lufthöjd 5 meter. Kapacitet på svängkranen; lyftkapacitet 1 ton, svängradie 5 meter, fri höjd 4,5 meter. Denna kan klamras fast på vägg.
Material-Magnesium
Efterfrågar leverantör av magnesium. Välkomna att höra av er för vidare information.
Fastighet/bygg-Områdesskydd
Vi ska köpa in ca 500 meter stängsel, samt även 2 st motordrivna grindar till ett industriområde. Vi behöver få in offerter under Q3 2018.
Mätteknik-CMMs
Vi är i behov av en mätutrustning som kan leta defekter på en bandyta. Utrustningen måste klara av att mäta 30 mikron eller större.
Plåtbearbetande Maskiner-Bockmaskiner
Vi har planer på att investera i en kantvikmaskin. Den ska klara plåtar som är upp till 2 mm tjocka och 2500mm breda. Intressant med både nytt och begagnat.