Medlemskap

Du kan anmäla ditt intresse för offertförfrågningarna. Alla leverantörer får vara med på Qimteks marknadsplats gratis, men om du vill bli förvald för att få förfrågningar skickade till dig direkt av kunden så kan du uppgradera din företagsprofil, läs mer.

För information om uppgradering och marknadsföring kontakta Qimtek på 08-753 48 00 eller info@qimtek.se.

Senast inkomna investeringsförfrågningar

Material-Stål
Söker leverantör av järn/stål. SS standarder; 1312, 1650, 2172, 1914 och 2142. Det kan handla om något/några ton per år, troligen ökande volymer då vi har för avsikt att expandera.
Fastighet/bygg-Trappor
Vi ska köpa in 1 st. spiraltrappa av stål som skall sitta på utsidan av en hall. Höjden på trappen skall vara ca 3,40 och gå upp till 2 våningsplan. Hör av er till mig så fort som möjligt, då vi behöver få in offerter omgående.
Fastighet/bygg-Portar
Vi ska köpa in 4 st. automatiska rullportar, storlek 4,0 x 4,0 meter. Färgen på portarna skall vara av färgen mörkgrå, beteckning CT 7500. Vi behöver få in offerter under Q1 2018.
Industriförnödenheter-Övriga industriförnödenheter
Jag letar efter en leverantör som kan förse mig med en gasregulator som går från 200bar ner till 0,05Bar. Mediat är kvävgas. Behovet idag är 3 st.
Fastighet/bygg-Ventilation/luftkonditionering
Vi ska bygga en hall på 3 000 m² och ska köpa in 4 st separata ventilationsanläggningar, genom att hallen skall vara uppdelad i uthyrningssektioner. Vi behöver få in offerter under Q4 2017. Hallen skall vara inflyttningsklar hösten 2018.
Fastighet/bygg-Inredning
Vi ska bygga en hall på 3 000 m² och ska köpa in omklädningsskåp i 3 sektioner med 8 skåp i varje. Vi måste ha in offerter under Q4. Hallen skall vara inflyttningsklar hösten 2018.
Fastighet/bygg-Trappor
Vi ska bygga en hall på 3 000 m² och ska köpa in 3 st ståltrappor till 3 st entresolplan. Vi måste ha in offerter under Q4 2017.
Materialhantering och Förvaring-Entresolplan
Vi ska bygga en hall på 3 000 m² och ska köpa in 3 st entresolplan som skall användas till kontor. 1 st skall ha en storlek på 25 x 6,0 meter samt 2 st på vardera 36 m². Hör av er till mig så får ni tillgång till ritningsunderlag, vi måste ha in offerter under Q4 2017. Hallen skall vara inflyttningsklar under hösten 2018.
Fastighet/bygg-Portar
Vi ska bygga en hall på 3 000 m² och ska köpa in 12 st manuella vikportar, färgen skall vara silver/svart. Portarna skall ha en storlek på 4,0 x 4,0 meter. Vi måste ha in offerter under Q4. Hallen skall vara inflyttningsklar hösten 2018.
Fastighet/bygg-Lagerhallar
Vi ska köpa in en isolerad plåthall som ska vara 30 x 100 meter, sammanlagt 3 000 m², och ska vara uppdelad i 6 meters sektioner. Hör av er till mig så får ni tillgång till ritningsunderlag. Vi måste ha in offerter under Q4 2017. Hallen skall vara inflyttningsklar hösten 2018.
Fastighet/bygg-Bodar
Vi söker omgående en kontorsbarack/bod, som skall ha kontorsplatser för 10 - 20 personer samt 2 - 3 konfererensrum. Det är brådskande så vi skulle behöva ha den på plats vid årsskiftet, så hör av er till mig så fort som möjligt.
Materialhantering och Förvaring-Truckar
RFI, Request For Information. Vi undersöker nu behov och möjligheter för att göra en ramavtalsupphandling avseende truckar och truckservice. De modeller som i nuläget är aktuella är dragtruckar 4000 kilo, sittstaplare, ledstaplare samt plocktruckar.
Miljöteknik-Högtryckstvättar
Inbjuder till anbudsgivning gällande upphandling av 2 st kärltvättar. Inköp och leverans av kärltvättar Utbildning för handhavande av kärltvätt samt driftutbildning Installation till full driftfärdigt skick Dokumentation Tillbehör Reservdelar
Fastighet/bygg-Lagerhallar
Upphandling av totalentreprenad. Objektet avser nybyggnad av maskinhall på ca 432 m² enligt bifogat förfrågningsunderlag.
Fastighet/bygg-Portar
Vi är i ett tidigt skede och ska ev. bygga en oisolerad plåthall, storlek 20 x 10 meter, och då behöver vi få in offerter för att gå vidare i byggprocessen. Vi vill att ni offererar på 6 st vikportar som ska ha en storlek på 3,70 x 4,0 meter samt 2 st större portar storlek 4,0 x 6,0 meter, skall vara försedda med gångdörrar i. Vi vill ha in offerter under Q1 2018. Hör gärna av er till mig med offerter via mail.
Fastighet/bygg-Lagerhallar
Vi är i ett tidigt skede och ska ev. bygga en oisolerad plåthall, men behöver få in offerter för att kunna gå vidare i byggprocessen. Hallen skall ska ha en storlek på 20 x 10 meter och skall kunna isoleras delvis. Vi behöver få in offerter under Q1 2018. Hör gärna av er med offerter till mig via mail.
Materialhantering och Förvaring-Entresolplan
Bygge av Entresolplan, MK3 Vitåfors, Verkstad och Kontor. Bygget färdigställt enligt överenskommelse med beställare efter anbudsgenomgång.
Maskiner för Bearbetning-Vertikala Flerop-maskiner
Vi vill köpa en bättre begagnad vertikal flerop med 4:e axel och 50-kona. Storleken är inte det viktigaste men måste ha 50-konan för stabilitet.
Miljöteknik-Oljedimavskiljare
Vi ska investera i oljedimavskiljare till våra bearbetningsmaskiner. Antal maskiner ca 20 st.
Miljöteknik-Damm- och Rökfläktar
Anbudsgivning gällande spånsug - centralsuganläggning med minst 6 stycken maskinstädutrustningar med mera.
Fastighet/bygg-Lagerhallar
Vi ska bygga en isolerad hall på 1000 m², så vi ska köpa in hallen omgående. Det är brådskande med offerter så hör av er snarast så får ni tillgång till ritningsunderlag.
Fastighet/bygg-Portar
Vi ska bygga en större hall på 1 000 m² och ska köpa in 1 st automatisk takskjutport, storlek 3,0 x 3,0 meter. Hör av er snarast till mig för vi behöver få in offerter omgående.
Fastighet/bygg-Portar
Vi har planer på att bygga en maskinhall under våren, och behöver köpa in 2 st portar, sort ej fastställd. Storleken på portarna skall vara 4,0 x 4,0 meter samt 2,80 x 2,80 meter. Vi behöver få in offerter före årsskiftet.
Fastighet/bygg-Lagerhallar
Vi har planer på att bygga en maskinhall på ca 140 m² under våren 2018. Så vi behöver få in offerter på en delvis isolerad plåthall, helst innan årsskiftet.
Fastighet/bygg-Portar
Vi ska bygga en större lagerhall under våren 2018, och ska då köpa in ett antal vikportar mellan 1 - 20 st. storlekar mellan 4,0 x 4,5 meter. Portarna skall vara svarta och skall vissa skall ha ingångsdörr. Hör av er till mig med offerter före årsskiftet.
Säkerhetsutrustning-Brandlarm
Upphandling gällande totalentreprenad för installation av brandlarm med kombinerat utrymningslarm.
Plåtbearbetande Maskiner-Övrigt
Vi ska bygga ut vår verkstad och ska köpa in 1 st. snabbriktbänk, som skall ha kapacitet för 5 ton. Även en bulfixutrustning skall köpas in. Jag behöver få in offerter inom 1 månad.
Kranar och Lyftutrustning-Övrig lyftutrustning
Vi ska bygga ut vår verkstad och ska köpa in 1 st saxlyft som skall vara godkänd för lackbox. Saxlyften skall lyfta personbilar. Vi behöver få in offerter på lyften inom 1 månad.
Industriförnödenheter-Kompressorer
Vi bygger ut och ska köpa in 1 st. Skruvkompressor. Kompressorn skall ha hög kapacitet l/minut då den kommer att ha hög belastning. Jag behöver få in offerter inom 1 månad.
Plåtbearbetande Maskiner-Svetsutrustning
Vi bygger ut vår verkstad och ska köpa in 1 st. MIG-svets med 3 olika paket. Svetsen skall vara godkänd för klass 1 eller lupin godkänd. Vi ska även köpa in 1 st. punktsvets som också skall vara godkänd för klass 1. Jag behöver få in offerter inom 1 månad.