Haldex Brake Products AB

Beskrivning

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2140 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,8 miljarder SEK

Adress
Haldex Brake Products AB
Box 501
261 24  Landskrona
Skåne
Sweden
Telefon
0418-47 60 00
Fax
0418-47 60 01
Hemsida
www.haldex.com
Kontaktperson
Anders Larsson
Telefon
Anställda
Ospecificerat
Omsättning

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Övrigt

Nyheter

Haldex förlänger korttidsarbete
Företaget ser en fortsatt minskad efterfrågan på Haldex produkter och tjänster Haldex förlänger korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) för..
Haldex flaggar för väsentligt lägre omsättning och marginal
Störningarna på efterfrågan och produktion har varit betydande under mars, meddelar bolaget.Det råder en hög grad av osäkerhet kring såväl kortsiktiga..
Haldex permitterar 250 anställda
Anpassar verksamheten efter tillfälligt lägre efterfrågan För att anpassa verksamheten till den lägre efterfrågan som följt av det globala COVID-19 utbrottet..
Försämrat resultat för Haldex
Nu effektiviserar bromstillverkaren på flera plan för att nå sitt långsiktiga rörelsemarginalmål år 2022.Bromstillverkaren Haldex har ökat omsättningen i samtliga..
Haldex dubblar vinsten
Fortsatt starkt marknadsläge ger ett rejält vinstlyft för bromstillverkaren.Omsättningen för Haldex uppgick för första kvartalet till 1 252 (1 148) MSEK,..
Haldex ökar vinsten
Förbättrat marknadsläge.Marknadsläget har successivt förbättrats under året och det har även Haldex tillväxt. Under fjärde kvartalet har Haldex..
Haldex slopar utdelningen
Haldex redovisar bokslut för 2016, ett skakigt år präglat av ett försämrat marknadsläge och en utdragen budprocess. Haldex omsättning har följt den generella..
Haldex vinstvarnar
Bolaget uppger att den budprocess på Haldex som fortfarande pågår hittills kostat verksamheten 70 miljoner kronor. Den 14 juli inleddes den budprocess på Haldex som..
Haldex rekommenderar nu Knorr-Bremses bud
Den 5 oktober 2016 återkallade ZF Friedrichshafen sitt erbjudande till Haldex aktieägare, det erbjudande som styrelsen i Haldex tidigare har rekommenderat aktieägarna i Haldex..
Kritisk höst för Haldex
Bromstillverkaren tappar i tredje kvartalet och stora kontrakt kan bli avgörande för bolagets utveckling de närmaste åren. Haldex rapporterar en omsättning för tredje..
Haldex: Knorr-Bremse höjer budet
Knorr-Bremse höjer sitt bud på verkstadsbolaget Haldex och erbjuder nu 125 kronor kontant mot tidigare 110 kronor. Villkoret om lägsta acceptansnivå i erbjudandet..
Nytt bud på Haldex
Budstriden fortsätter om den svenska bromstillberkaren Haldex. Nu höjer ZF Friedrichshafen sitt bud till 110 kronor per aktie.Styrelsen för Haldex rekommenderar..
Haldex stärker koncernledningen
Utser nya medlemmar till ledningsgruppen.Haldex utser Walter Frankiewicz till rollen som SVP North American Sales, Fredrik Seglö till rollen som SVP Product Management och..
Knorr-Bremses erbjudande till Haldex aktieägare
Knorr-Bremse AG (”Knorr-Bremse”) har idag offentliggjort ett offentligt uppköpserbjudande om förvärv av samtliga aktier i Haldex (”Erbjudandet”). Knorr-Bremse erbjuder 110 kronor..
Budgivare i Haldex backar
SAF-Holland meddelar idag att företaget drar tillbaka budet på bromstillverkaren Haldex.Anledningen är att acceptfristen för erbjudandet löpte ut den 24 augusti..
SAF-HOLLAND höjer inte budet på Haldex
SAF-Holland meddelar idag att tidigare bud på Haldex ligger fast. SAF-HOLLAND GmbH meddelar att vederlaget om 94,42 kronor per aktie i kontanterbjudandet till aktieägarna..
Ny budgivare på Haldex
En ny budgivare har dykt upp och nu rekommenderar styrelsen för Haldex enhälligt aktieägarna i Haldex att acceptera detta bud.ZF Friedrichshafen AG har idag, genom sitt..
SAF-HOLLAND offentliggör erbjudandehandling till aktieägarna i Haldex
SAF-HOLLAND GmbH har idag offentliggjort erbjudandehandlingen avseende kontanterbjudandet till aktieägarna i Haldex AB (publ) som offentliggjordes den 14 juli 2016...
Svenska Haldex rusade under fredagen när SAF-Holland offentliggjorde sitt bud
Svenska Haldex rusade under fredagen när SAF-Holland offentliggjorde sitt bud. Efter det har budet kallats fientligt, trots att premien är högre än snittet på förvärv inom..
Haldex satsar på bromssystem för kommersiella fordon i Kina
Haldex och Zhejiang VIE Science and Technology Co., Ltd. kommer bilda ett joint venture för att utveckla, producera och sälja elektromekaniska bromssystem för kommersiella..
Haldex satsar på e-handel
Haldex lanserar ny e-handelsplattform. Nordamerika är först ut med e-handel vilken kommer introduceras stegvis för kunderna under våren, tätt följt av Europa senare i år.Haldex..
Haldex delårsrapport: God rörelsemarginal trots svagare marknadsläge
Marknadsläget fortsatte försvagas under första kvartalet, vilket resulterade i lägre försäljning, framför allt i Nordamerika. Minskad försäljning av bromscylindrar var den..

Products

products.qimtek.se

Det finns inga artiklar som är relaterade till den här profilen