Bulten AB

Beskrivning

FinnvedenBulten develops and manages industrial businesses, offering products, technical solutions and systems in metallic materials. The Group operates as a business partner to international customers in the engineering industry, primarily automotive.FinnvedenBulten is structured into two divisions – Bulten and Finnveden Metal Structures – both with strong positions in their respective customer segments. Customers are mainly found in the automotive and engineering industries in Europe, Asia and the US. Production primarily takes place in Europe, with considerable low-cost production in Poland.The Group had net sales of SEK 2,963 million in 2012.


Vision, business concept and strategy

Vision
FinnvedenBulten shall be the preferred choice of long-term business partner and supplier to international customers in the engineering industry, primarily the automotive industry.

Business concept

FinnvedenBulten shall develop and manage industrial businesses that offer products, technical solutions and systems of high quality for international customers in the engineering industry, primarily the automotive industry.Division Bulten shall be a leading business partner and supplier of fasteners to the international automotive industry, and shall continuously develop its full service concept. Bulten shall actively launch innovations and services in the product area of fasteners in order to secure its position on the European market and increase its presence on growth markets.Division Finnveden Metal Structures shall be the preferred choice of business partner for metal forming in selected customer segments. Customer benefit shall be created by actively taking part in product development and offering stable industrialization and cost-effective production solutions, with flexibility in the choice of materials.Strategy
FinnvedenBulten’s strategy is to continue the development of Bulten and Finnveden Metal Structures to realise the full potential in both divisions. Growth opportunities are favourable as both Bulten and Finnveden Metal Structures are well-positioned for continued profitable organic growth. Close geographic proximity and strong dialogue with customers during their planning and development phases are key factors for success.Bulten shall continue to be a prioritised full-service supplier covering everything from development, production and logistics to final delivery to the customer’s production line. This has proved to be a successful concept and the strategy is to continue developing the business along these lines. Bulten’s wide-ranging and high-technology offers are of great significance for customers, so the company’s strategy is to continuously develop innovative and technological knowledge to create new products and offer better solutions to vehicle makers.Finnveden Metal Structures supplies a broad range of products to key customers. The principal strategy for the division is to offer customers more flexible complete solutions for pressing and die casting products while securing a higher portion of contracts containing many of the company’s products, especially more complex ones. Complex products are often large, joined structures in steel, aluminium and magnesium or a combination of the aforementioned. The division sees great opportunities to further strengthen its position in this product area and further expand the range to include new contracts with other vehicle makers and Tier 1 suppliers.The aim is also to follow vehicle makers into growth markets such as China, India and Russia. Bulten has been established in Beijing, China for many years through a wholly-owned business and Finnveden Metal Structures is establising a Joint Venture in the Shandon province. Bulten is also establishing production in Russia.Continual assessment is made of strategic acquisitions in order to, firstly, boost competitiveness through a broader p

Adress
Bulten AB
Box 9148
August Barks Gata 6B
400 93  Västra Frölunda
Västra Götaland
Sweden
Telefon
031-764 49 00
Fax
E-post
skicka e-post
Hemsida
www.bulten.com
Kontaktperson
Torbjörn Hjerpe
Telefon
Anställda
1,001 - 2,000
Omsättning

Specialistområden

fästelement

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Industriförnödenheter-Fästelement

Övrigt

 

För att se kreditupplysningar från UC måste du vara inloggad. Logga in här


Nyheter

Bulten flyttar nyförvärvet i USA
Ger samordningsvinster och en stärkt position i USA.Bulten AB (publ) har fattat beslut om att samordna sin verksamhet i USA med nyförvärvade PSM International och att..
Bulten slutför förvärvet av PSM International
Jag är mycket glad över att kunna tillkännage detta förvärvBulten meddelar idag att förvärvet av PSM International Holdings Limited (“PSM”) har slutförts...
Ny energieffektiv produktlinje från Bulten
Nya fästelement för fordon kan reducera CO2-utsläppen med mer än 30 procent. Som en del av Bultens hållbarhetsstrategi lanseras BUFOe - en ny produktlinje med fokus på..
Ett mellanår för Bulten
Men orderingången steg i fjärde kvartalet.Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 784 (747) MSEK, en ökning med 5,0% jämfört med samma period..
Bulten inviger 25-miljonerssatsning i Kina
Den nya fabriken innebär att Bulten blir en av få fästelementsleverantörer i Kina som kontrollerar tillverkningsstegen i egen fabrik.Bulten har invigt sin nya fabrik i Tianjin..
Förlust för Bulten
Fortsatt nedgång inom fordonsindustrin och engångskostnader belastar fästelementtillverkaren.Nettoomsättningen uppgick till 718 (722) MSEK i tredje kvartalet, en minskning..
Fordonsleverantören Bulten vinstvarnar
Omstruktureringar och en vikande fordonsmarknad belastar bolaget.Bulten AB (publ) släpper sin fullständiga rapport för det tredje kvartalet den 24 oktober 2019...
Han blir ny produktionsdirektör på Bulten
Efterträder Jörg Neveling som går i pension.Bulten har utsett Fredrik Bäckström till ny produktionsdirektör. Han tillträder tjänsten den 1 december 2019..
Bulten inleder omstruktureringsprogram
Minskar personalstyrkan med cirka 50 personer i sin tyska enhet.Bulten startar ett omstruktureringsprogram i sin tyska enhet i syfte att effektivisera samt för att anpassa..
Lägre produktionstakt sänkte resultatet för Bulten i Q2
Bulten meddelade att resultatet för det andra kvartalet påverkades negativt med cirka 25 MSEK på grund av lägre produktionstakt för att anpassa lagernivån.- Under andra kvartalet..
Bulten backar i första kvartalet
Men investeringar och nya affärer ska skapa en god bas för framtiden. Nettoomsättningen uppgick till 810 (853) MSEK, en minskning med -5,1% jämfört med samma..
Nu tar han över vd-posten
Bulten får ny vd med omfattande internationell erfarenhet från fordonsindustrin.Som Bulten AB (publ) meddelade 20 juni 2018 har Anders Nyström utnämnts till ny VD och..
Minskat resultat för Bulten
Förklaras av minskade volymer i kvartalet.Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 747 (740) MSEK, en ökning med 1,0% jämfört med samma period..
Mångmiljonkontrakt till Bulten
Avser leveranser av fästelement till ett nytt fordonsprogram hos en betydande europeisk fordonstillverkare.Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) för leverans av..
Bulten tecknar mångmiljonkontrakt med europeisk biltillverkare
Stärker sin position som fullserviceleverantör på marknaden för elektriska fordon.Bulten tecknar ytterligare ett kontrakt för drivlina till elbil med en betydande europeisk..
Bulten flyttar verksamheten i Kina
Bulten levererar tillväxt i kvartalet och planerar nu skala upp volymerna i Kina.                           ..
Prestigekontrakt till Bulten
Kunden är en europeisk biltillverkare och kontraktets värde uppgår till nära 20 miljoner kronor per år i 7 år.Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) för drivlina..
Ny vd och koncernchef för Bulten
Styrelsen har utsett Anders Nyström till ny verkställande direktör och koncernchef. Han tillträder den 8 februari 2019.Anders Nyström är maskiningenjör med..
Han blir ny arbetstagarledamot i Bultens styrelse
Över 30 års erfarenhet av arbete vid Bulten, började som maskinoperatör.Lars Jonsson har utsetts som ny arbetstagarledamot i Bulten AB (publ) styrelse. Lars Jonsson..
Han tar plats i Bultens styrelse
Blir ny arbetstagarledamot.Mikael Jansson har utsetts som ny arbetstagarledamot i Bulten AB (publ) (”Bulten”) styrelse. Mikael Jansson tillträder som arbetstagarledamot med..
Fortsatt stark orderingång för Bulten
Redo för tillväxtfas. Bultens nettoomsättning uppgick i fjärde kvartalet till 740 (674) MSEK, en ökning med 9,8% jämfört med samma period..
Bulten investerar 45 miljoner i Hallstahammar och förbereder tronskifte
Rustar för tillväxt.Bulten gör en investering i en ny värmebehandlingsanläggning vid sin produktionsenhet i Hallstahammar om cirka 45 miljoner kronor för att..
Bulten fortsätter att vinna nya kontrakt
Bulten fortsätter vinna FSP-kontrakt och har tecknat ny affär till ett årligt värde om cirka 30 MEURBulten har tecknat ett nytt fullservicekontrakt för att leverera..
Bulten får viktigt kontrakt med fordonstillverkare
Bulten tecknar strategiskt viktigt kontrakt med en betydande fordonstillverkare i USA, ett genombrott på den amerikanska marknaden.Bulten har genom sitt joint..
All time high för Bulten
Bästa kvartalet någonsin. FÖRSTA KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 778 (715) MSEK, en ökning med 8,8% jämfört med samma period..
Bulten etablerar sig i USA
Bulten bildar joint venture med Ramco för fästelementslösningar till den nordamerikanska marknadenBulten AB (publ) (Bulten), en av de största leverantörerna av..
Stark avslutning för Bulten
Resultatförbättring och ökad orderingång i fjärde kvartalet. FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 674 (667) MSEK, en ökning med 1,0% jämfört..
Bulten förstärker koncernledningen och inrättar ny marknads och säljorganisation
Bulten AB (publ) tillkännager idag att bolaget från och med den 1 januari 2017 förstärker koncernledningen med ytterligare en medlem och inrättar en ny global marknads- och..
Bulten levererar starkt resultat
Men omsättningen sjunker för fordonsunderleverantören. ”Bulten redovisade ett starkt resultat för tredje kvartalet med en rörelsemarginal om 6,5 procent, trots..
Genombrottsaffär för Bulten
Bulten har tecknat ytterligare kontrakt med en betydande rysk fordonstillverkare. Årligt ordervärde 700.000 euro.Bulten har genom sitt samriskbolag i Ryssland tecknat ytterligare..
Bulten investerar i ny ytbehandlingsanläggning i Polen
Bulten AB (publ) har fattat beslut om att investera cirka 6 miljoner euro i en ny ytbehandlingsanläggning i sin polska produktionsenhet. Investeringen förväntas ge en..
Bulten bokslutskommuniké 2015: starkt resultat och fortsatt god tillväxt
Bulten bokslutskommuniké 2015: starkt resultat och fortsatt god tillväxt ”Bulten fortsätter att utvecklas positivt och vårt senast tecknade FSP-kontrakt, totalt värt cirka 60 miljoner kronor, är ytterligare ett bevis..
Bulten tecknar viktigt kontrakt med fordonstillverkare
Bulten tecknar viktigt kontrakt med fordonstillverkare Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt för att leverera fästelement till en betydande fordonstillverkare. Det årliga värdet uppgår till cirka 20..
Förtydligande information avseende Bultens FSP kontrakt
Förtydligande information avseende Bultens FSP kontrakt Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt för att leverera fästelement till en betydande fordonstillverkare vilket meddelats via pressmeddelande den 16 september 2015...
Bulten ökar
Bulten ökar Bultens Q2 rapport 2015: Fortsatt stark tillväxt och kapacitetsutbyggnad. ”Bulten har en fortsatt positiv utveckling med en försäljningstillväxt..
Bulten delårsrapport: fortsatt stark tillväxt
Bulten delårsrapport: fortsatt stark tillväxt Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat. Rörelsemarginalen påverkad av valutaomvärdering. - Nettoomsättningen uppgick till 713..
Bulten bokslutskommuniké: ökad marknadsandel i Europa
Bulten bokslutskommuniké: ökad marknadsandel i Europa ”Bultens starka försäljningstillväxt har fortsatt under det fjärde kvartalet och en mycket god orderingång visar på en fortsatt hög..
FinnvedenBulten vinner nya affärer till ett årligt värde om cirka 240 MSEK
FinnvedenBulten vinner nya affärer till ett årligt värde om cirka 240 MSEK FinnvedenBulten fortsätter att växa och har vunnit ett flertal affärer om sammanlagt cirka 240 MSEK per år. Detta tillsammans med den tidigare aviserade..
FinnvedenBulten tecknar betydande FSP kontrakt till ett årligt värde av cirka 35 MEUR
FinnvedenBulten tecknar betydande FSP kontrakt till ett årligt värde av cirka 35 MEUR FinnvedenBulten, och dess division Bulten, har tecknat ett fullservicekontrakt för att leverera fästelement till en betydande fordonstillverkare. Det årliga..
Kontrakt stärker relation till global kund
Kontrakt stärker relation till global kund FinnvedenBulten tecknar betydande FSP kontrakt till ett årligt värde av cirka 35 MEUR FinnvedenBulten, och dess division Bulten, har tecknat ett..
Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i FinnvedenBulten AB
GÖTEBORG, 31 maj 2011. Antal aktier och röster i FinnvedenBulten AB (publ) har förändrats till följd av dels en kvittningsemission om 7 197 430 aktier..
FinnvedenBulten till börsen
Styrelsen för FinnvedenBulten AB (”FinnvedenBulten”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”) och Nordic Capital Fund V..
GAZ och FinnvedenBulten bildar samriskföretag i Ryssland
GAZ-koncernens Automotive Components-division, som är Rysslands största tillverkare av kommersiella fordon, och den internationella industrikoncernen FinnvedenBulten..

Products

products.qimtek.se

Det finns inga artiklar som är relaterade till den här profilen