Binar Quick-lift Systems AB

Beskrivning

Binar Quick-Lift Systems AB, en världsledande tillverkare av lyft- och hanteringslösningar
Vi utvecklar och säljer både standardiserade och kundanpassade lyftlösningar för hantering av laster upp till 300 kg.
Med våra patenterade produkter som bas strävar vi efter att bygga optimala system som i varje enskilt fall gör arbetsdagen för användaren enklare.
Våra kunder finns inom alla industrier och är företag som producerar och/eller hanterar varor och har behov av att få snabba och smidiga lösningar på sina lyftproblem, samt önskar förbättra ergonomi och arbetsmiljö för de anställda.
Sedan företaget startade har vi levt efter mottot att ”Hitta enkla och utpräglat ergonomiska lösningar på lyft- och hanteringsproblem. Vårt fokus ligger på snabbhet, precision, säkerhet och kundsamarbete.”

Den första byggstenen i vår affärsmodell
Binar Quick-Lift Systems AB skall utveckla och sälja elektriskt styrda lyfthjälpmedel och lyftsystem.
Genom våra samarbetspartners, på nationell och internationell nivå skall vi förse hela den globala
marknaden med såväl standardiserade som kundanpassade lyfthjälpmedel och lyftsystem. Våra
produkter skall lösa våra identifierade kunders specifika lyftbehov, där höga krav ställs på produkti-
vitet, säkerhet och ergonomi.


Vision
I vår världsledande position 2015, är vi den självklara samarbetspartnern för att lösa vår kunds
kvalificerade lyftbehov.

Kvalitetspolicy
Binar Quick-Lift Systems AB skall alltid uppfylla kundernas högt ställda krav, behov och förväntningar genom att med kunden i fokus vid varje tillfälle leverera lyft- och hanteringsutrustningar med rätt kvalitet.
Detta uppnår vi genom medarbetarnas kompetens och engagemang, ett väl utformat kvalitetssystem och ett ständigt pågående förbättringsarbetet.
Våra prestationer på kvalitetsområdet ska löpande utvärderas genom uppföljningar och mätningar, registrering av avvikelser samt externa revisioner.
På Binar Quick-Lift Systems, är kvalitet allas ansvar och en naturlig del i vårt dagliga arbete att lösa våra kunders lyftbehov.


Miljöpolicy
Binar Quick-Lift Systems AB bedriver sin affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv.
Detta åstadkommas genom att vi,
- skall alltid ha ett nära samspel med våra kunder och övriga intressenter i miljöfrågor.
- efterlever gällande lagar och förordningar i vår verksamhet och verkar för en positiv utveckling på detta område.
- strävar efter att minska och förebygga föroreningar i alla delar av vår verksamhet.
- bedriver ett miljöarbete som leder till ständiga förbättringar.
- tar tillvara på medarbetarnas engagemang och medvetenhet i miljöfrågor.
Miljöaspekter skall inte betraktas som ett enskilt område, utan integreras i verksamheten.
Medarbetare på alla nivåer och i alla funktioner har ett personligt miljöansvar i det löpande arbetet.

Med anor från 1979
Binar Quick-Lift Systems AB startades som ett konsultföretag i oktober 1979. Det ursprungliga namnet var KAHLMAN Innovation AB som sedermera blev KAHLMAN Produkter AB. Eftersom företaget utvecklade ergonomiska lösningar för olika industrier beslutade man 1984 att ta fram ett helt nytt lyfthjälpmedel. Målsättningen var att det skulle kännas lika naturligt, smidigt och enkelt att använda som en förlängning av användarens arm. Det var då idén med Quick-Lift Systems™ föddes och 1988 nådde vår unika lyftlösning marknaden.
Binar AB tillträdde som majoritetsägare i företaget 2004 och sedan hösten 2006 är vi ett helägt företag i Binar koncernen. År 2010 flyttade vi till nuvarande lokaler i Trollhättan och bytte samtidigt namn till Binar Quick-Lift Systems AB.

Varför skall man välja Quick-Lift Systems™?
Anledningarna till att välja Quick-Lift Systems™ är många. Här är några av dem.

Ökad produktivitet
Med Quick-Lift Systems™ ökar du produktiviteten på arbetsplatsen. Ett av skälen är att arbetsskador och sjukskrivningar minimeras. Quick-Lift har under lång tid utvecklats och förfinats g

Adress
Binar Quick-lift Systems AB
Box 2014
Hedekullevägen 24
461 34  Trollhättan
Västra Götaland
Sweden
Telefon
0520-47 40 00
Fax
0520-47 40 05
E-post
skicka e-post
Hemsida
www.binarquicklift.com
Kontaktperson
Johan Ahlström
Telefon
0520-47 40 20
Anställda
10 - 30
Omsättning

Specialistområden

Lyftarmar, traverser, gripdon

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Kranar och Lyftutrustning-Kättingtelfer
Kranar och Lyftutrustning-Lyftbord
Kranar och Lyftutrustning-Övrig lyftutrustning
Kranar och Lyftutrustning-Pelarsvängkran
Kranar och Lyftutrustning-Travers
Materialhantering och Förvaring-Pallyftare
Materialhantering och Förvaring-Tankar och Cisterner

Övrigt

 

För att se kreditupplysningar från UC måste du vara inloggad. Logga in här


Nyheter

Det finns inga nyheter som är relaterade till den här profilen.

Products

products.qimtek.se

Det finns inga artiklar som är relaterade till den här profilen