Nyheter

ABB och medarbetare donerar stor summa till Röda Korset
ABB Sverige
Det är svårt att inte ha kul på jobbet säger vd:n
Colly Verkstadsteknik AB
DENIOS säkra lösning för tillverkning av handsprit
Denios AB
GKN Aerospace i Trollhättan permitterar ca 1600 anställda
GKN Aerospace Engine System Sweden AB
Saab inför korttidsarbete för 500 medarbetare
Saab AB Aerostructures
220 permitteras på Ovako Bar i Boxholm
Ovako Bar AB
Ny hybridrobot från YASKAWA - MOTOMAN HC20DT
YASKAWA Nordic AB
Sandviks styrelse drar tillbaka sitt utdelningsförslag
Sandvik AB
Industrins orderingång ökade i februari. Se mer om olika industrier!
Svensk Verkstad
SSAB:s förhandlingar om permitteringar i Finland avslutade
SSAB AB
Mikael Leksell ny chef för Siemens Digital Industries i Sverige
Siemens AB
SSAB:s förhandlingar om tillfälliga permitteringar i Finland avslutade
SSAB AB
SSAB:s förhandlingar om tillfälliga permitteringar i Finland avslutade
SSAB AB
Alfa Laval lanserar ny banbrytande teknik för tung industri
Alfa Laval Lund AB
Fordonsindustrin bemannar handrengöringsindustrin
Leax Falun AB
100-åring investerar i helautomatiskt
Carlssons Smides- & Järnaffär AB
Clemondo tecknar miljonkontrakt
Svensk Verkstad
Helhetslösning av lasermätning och balansering
Piteå Rep & Svets Industrigummi AB
ABB påskyndar fjärruppkoppling för kundsupport till kritiska industrier
ABB Sverige
Snart kommer temaveckorna: Allt som skulle visats på Produktionsmässorna 2020
Svensk Verkstad

Nyheter

HANZA rekryterar toppchefer

den 15 september 2015 08:20 Företagsprofil

Industristrategen HANZA arbetar efter strategin Frontrunner som syftar till att utveckla företaget till en världsledande affärspartner inom tillverkning. I dag genomfördes nästa steg genom en vidareutvecklad organisation till vilken bolaget värvat erfarna toppchefer.

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North, utvecklas snabbt inom både tjänste- och tillverkningssidan. För att optimera koncernen och skapa en bra grund för den fortsatta utvecklingen presenteras i dag en vidareutvecklad organisation.

Mekaniktillverkningen delas organisatoriskt upp i två nya divisioner: HANZA Light Mechanics och HANZA Heavy Mechanics.

  • Som chef för Light Mechanics har HANZA rekryterat den välmeriterade Emöke Sogenbits från Flir och tidigare Enics.

  • Som chef för Heavy Mechanics har HANZA utnämnt Mikko Leidén från det framgångsrika bolaget Metalliset som nyligen förvärvats.

Gerd Levin-Nygren fortsätter som chef för HANZA Electronics.

Försäljningsfunktionen omformas till den nya avdelningen Business Solutions där Strategi, Affärsutveckling, Marknadsföring samt Business Implementation med de egna koncepten All You Need Is One™ och MIG™ m ? nu ingår.

  • Chef för Business Solutions blir Thomas Lindström som tidigare lett försäljningsfunktionen och som också kvarstår som vVD för HANZA.


Strategi Frontrunner

HANZA följer sin fastlagda strategi Frontrunner, som syftar till att skapa en världsledande affärspartner inom tillverkning. Nyligen slutfördes förvärvet av den högkvalitativa tillverkaren Metalliset med närmare 500 medarbetare i Finland, Estland, Tjeckien och Kina. Både förvärvet och den nya organisationen är en del i strategin.

”Organisationen ger nya lönsamhetsmöjligheter genom kostnadsbesparingar och synergier med det senaste förvärvet”, säger Erik Stenfors, VD. ”Strukturen är enkel, tydlig och dessutom skalbar för vår kommande utveckling.”

En viktig del i strategin är att skapa högre kundvärde genom att erbjuda kvalificerad kunskap och tjänster i kombination med tillverkning. Genom högre kundvärde skapas även högre värde för HANZAs aktieägare.

För att förtydliga kompetensdelen och förenkla strukturen skapas därför nu en central avdelning, Business Solutions, som fokuserar på projektförsäljning, större kunder och mer omfattande samarbeten.

”Marknaden ger oss allt större förtroenden och det möter vi upp genom att fokusera i Business Solutions”, berättar Thomas Lindström, Vice VD och chef för Business Solutions. ”Våra tjänster inom strategisk rådgivning om tillverkningsstrategier har fallit mycket väl ut bland nya som befintliga kunder. ”


Marknadens mest innovativa tillverkning

Chefen för den tidigare mekanikdivisionen, Ove Karlsson, får rollen som COO och till den utvecklade organisationen har två ytterst erfarna chefer rekryterats: Emöke Sogenbits som tidigare bl.a. varit chef för tillverkaren ENICS fabrik i Elva, Estland samt Mikko Leidén tidigare Vice VD på Metalliset och med bakgrund som chef på finska kontraktstillverkaren InCAP.

”HANZA har marknadens mest innovativa tillverkningskoncept.”, säger Emöke Sogenbits, ny chef HANZA Light Mechanics och tillika Site Manager för HANZAs fabrik i Tartu. ”Det är med glädje jag kliver ombord för att vara med och vidareutveckla verksamheten utifrån mina erfarenheter.”

”Marknaden efterfrågar de kompletta tillverkningslösningar som HANZA erbjuder.”, säger Mikko Leidén ny chef HANZA Heavy Mechanics, ” HANZAs affärsmodell skapar nya fördelar för de kunder vi arbetat med tidigare i Metalliset.”


Extern affärsområdesrapportering

HANZA arbetar i dag med två grundläggande affärsområden; Affärsutveckling och Tillverkning. I kvartalsrapporteringen delas affärsområde Tillverkning in i segmenten Mekanik och Elektronik. Den vidareutvecklade organisationen inom respektive affärsområde medför ingen förändring på det format enligt vilken HANZAs kvartalsrapportering sker.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com

Thomas Lindström, Chef Business Solutions, Tel: 46 702 98 39 39, mail: thomas.lindstrom@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 september 2015 kl. 08.30. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Hanza HQ AB

Tipsa dina vänner på Facebook
tweetTips dina vänner på LinkedIn

Mer Aktuella nyheter

ABB påskyndar fjärruppkoppling för kundsupport till kritiska industrier
Fjärrservice och digitala lösningar kan bidra till att skydda människor, produktion under COVID-19-krisen Företaget påskyndar utrullning och åtkomst till verktyg för fjärrservice och digitala lösningar för kritiska industrier ”Under COVID-19-krisen måste regeringar och företag göra svåra val och balansera människors säkerhet med..
Clemondo tecknar miljonkontrakt
Den svenska kemikoncernen har redan ökat produktionstakten. Svensktillverkat innebär bland annat leveranssäkerhet, menar kunden.Clemondo Group AB (publ) har ingått avtal med Hygienteknik Sverige AB om leverans av produkter för hygien och rengöring till ett uppskattat ordervärde av 4 Mkr på årsbasis. Hygienteknik förser vården i och omkring Västmanland..
Fordonsindustrin bemannar handrengöringsindustrin
Underleverantören LEAX, som tvingats permittera hela personalstyrkan i Falun, bemannar nu Orklas produktion.Då fordonsindustrin tillfälligt stoppats i Europa på grund av Covid-19 har LEAX Falun AB, som tillverkar och monterar för fordonsindustrin, tvingats stoppa produktionen och permittera de 160 anställda.  Samtidigt ökar efterfrågan på..
Alfa Laval lanserar ny banbrytande teknik för tung industri
En värmeväxlare som kan ersätta upp till fyra tubvärmeväxlare för samma uppgift.Alfa Laval utökar sitt produktsortiment av kompakta värmeväxlare för applikationer inom tung industri. Den nya Alfa Laval Compabloc+, som klarar betydligt högre tryck, är ett mer energieffektivt alternativ till den teknik som traditionellt används inomLäs mer
Saab inför korttidsarbete för 500 medarbetare
Saabs affärsenhet Aerostructures i Linköping levererar produkter till den civila flygindustrin som har drabbats märkbart av effekterna av COVID-19.Saab har idag fattat beslut om att införa korttidsarbete för 500 medarbetare på affärsenheten Aerostructures inom affärsområdet Industrial Product and Services (IPS). Huvuddelen av de medarbetare som berörs går..
GKN Aerospace i Trollhättan permitterar ca 1600 anställda
Det är primärt den civila komponentproduktionen som är påverkadGKN Aerospace kommer att permittera ca 1600 av sina anställda från och med den 14 april. Företaget kommer att ansöka om permittering i fyra månader som ett första steg. Bakgrunden till permitteringarna är väl känd; krisen inom den internationella flygbranschenLäs mer
SSAB:s förhandlingar om permitteringar i Finland avslutade
Kapaciteten för stålproduktionen kommer att minska.Förra veckan inleddde SSAB fackliga förhandlingar gällande tillfälliga permitteringar inom sin finska verksamhet till följd av svagare marknadsförutsättningar i spåren av Covid-19-pandemin. Förhandlingarna rörde SSAB-koncernens anställda i Finland, exklusiveLäs mer
ABB och medarbetare donerar stor summa till Röda Korset
Som ett globalt företag har vi ett ansvar att hjälpa samhället igenom krisenSom en del av sina pågående insatser för att stödja hjälpinsatser för COVID-19 går ABB samman med Internationella Rödakorskommittén (ICRC), en internationell humanitär organisation med schweiziska rötter. Den är specialiserad på att tillhandahålla..
Sandviks styrelse drar tillbaka sitt utdelningsförslag
Detta efter påtryckningar på grund av coronaSandviks styrelse har beslutat att dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget och istället föreslå att årsstämman den 28 april fattar beslut om att ingen utdelning betalas ut. Sandvik har en stabil balansräkning och som tidigare meddelats håller snabbaLäs mer
220 permitteras på Ovako Bar i Boxholm
Anläggningarna i Boxholm och Smedjebacken stängs under de närmsta två veckorna.Genom att tillfälligt stänga ner fabrikerna i Boxholm och Smedjebacken permitterar Ovako Bar anställda under april månad. I produktionen minskas arbetstiden med 20 procent, för tjänstemän med 40 procent, rapporterar Östgöta Correspondenten. "AnläggningenLäs mer
Industrins orderingång ökade i februari. Se mer om olika industrier!
Störst ökning uppvisade industrin för metallvarorStatistiknyhet från SCB 2020-04-07 9.30 Industrins totala orderingång ökade med 1,2 procent i februari 2020 jämfört med januari, i säsongrensade tal. Jämfört med februari föregående år ökade orderingången med 5,9 procent i kalenderkorrigerade tal. TrotsLäs mer
Mikael Leksell ny chef för Siemens Digital Industries i Sverige
Jag ser fram emot att jobba nära svensk industri igen efter nio år utomlandsMikael Leksell, vd för Siemens AB, tar över rollen som chef för affärsområdet Digital Industries efter Göran Persson som går i pension. Mikael Leksell, vd för Siemens AB, kommer i tillägg till sin nuvarande roll att ta över rollen som chef för SiemensLäs mer
CTT Systems offentliggör order från AMAC Aerospace till en Boeing BBJMAX9
AMAC är tacksamma för att få arbeta med CTT i ännu ett VIP-projekt,CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed order på Inflight Humidification (IFH) VIP till ett BBJMAX9 från AMAC. Systemet har tre luftfuktare som höjer luftfuktighetenLäs mer
3D-printingjätten lanserar onlineplattform för att bekämpa spridningen av corona
Vi är väldigt stolta över att få arbeta tillsammans med så många briljanta hjärnor, säger vd.EOS lanserar en mångsidig onlineplattform och en LinkedIn-grupp för att göra det lättare att bekämpa virusspridningen. De uppmanar verksamma inom additiv tillverkning att ansluta sig till initiativet #3DAgainstCorona. Göteborg, 6 april 2020 – I dag lanseradeLäs mer
Nu startar SEAT produktionen av nödrespiratorer
Nödrespiratorn tillverkas på SEAT Leons monteringslina. Drivs bland annat av en modifierad vindrutetorkarmotor.Nödrespiratorn som heter OxyGEN är nu godkänd och massproduktionen kan starta för att stödja den pga Covid-19 extremt ansträngda sjukvården i Spanien. SE FILM Nödrespiratorn är nu godkänd av spanska läkemedelsmyndigheten för..