Nyheter

33 miljoner till företag som vill växa i östra Mellansverige

den 7 september 2015 13:01 Företagsprofil

Fler företag i östra Mellansverige med en omsättning på 100 miljoner kronor. Det är målet för åtta företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro som har tilldelats totalt 33 miljoner kronor av Tillväxtverket. Tillsammans ska de i ett regionalfondsprojekt öka antalet storföretag genom att öppna regiongränserna och dela med sig av kunskap, nätverk och riskkapital.

– Vi åtta aktörer är otroligt glada och stolta över att projektet har beviljats. Det kommer att skapa helt nya möjligheter till expansion för befintliga innovativa bolag i östra Mellansverige. Vår gemensamma målsättning är att göra regionen till Sveriges bästa när det gäller att tillvarata och utveckla befintliga tillväxtbolag, säger Caroline Drabe, projektägare och vd på Västerås Science Park.

Genom att öppna upp regiongränserna och dela med sig av kompetens, expertis, nätverk och riskkapital ska fler tillväxtbolag kunna uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor. Bakom projektet Växtzon 1 står följande företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige: Create Business Incubator, Munktell Science Park, LEAD, Vreta Kluster, Norrköping Science Park, Uppsala Innovation Centre, Västerås Science Park och Inkubera. Projektet kommer att pågå i en treårsperiod.

– Genom en stark och tydlig samverkan vill vi skapa ett bättre erbjudande till regionens tillväxtföretag och samtidigt engagera stora globala företag, akademi och FoU i deras utveckling, något vi sett ett tydligt behov av och är glada att kunna tillmötesgå, fortsätter Caroline Drabe.

Ambitionen är också att skapa en innovationsfrämjande struktur över regiongränserna, vilket ska komma företagen till nytta oavsett var i östra Mellansverige de är etablerade. 

 

För ytterligare information

Caroline Drabe, vd och projektägare

Västerås Science Park
Telefon: 021-490 02 61, e-post:
caroline.drabe@vasterassciencepark.se

 

Erik Asph Hennerdal, vd

Create Business Incubator Mälardalen

Telefon: 073-969 51 30, e-post: erik@createhere.se

 

Thomas Karlsson, vd

Munktell Science Park

Telefon: 070-104 60 01, e-post: thomas@munktellsciencepark.se

 

Christian Berger, vd

LEAD

Telefon: 070-877 04 09, e-post: christian.berger@lead.se

 

Sten Gunnar Johansson, ordförande

Vreta Kluster

Tel: 070-593 63 46, e-post: stengunnar@sgjconsulting.se

 

Jonas Jalvér, tf vd

Norrköping Science Park

Telefon: 011 - 15 15 65, e-post: jonas.jalver@nosp.se

 

Per Bengtsson, vd

Uppsala Innovation Centre

Tel: 018-477 0441, e-post: per.bengtsson@uic.se

 

Mikael Melitshenko, vd

Inkubera

Tel: 070-795 78 84, e-post: mikael@inkubera.se

 

Om Växtzon 1

Växtzon 1 är ett regionalfondsprojekt finansierat av Tillväxtverket där målet är att fler företag i östra Mellansverige ska kunna uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor. I projektet ingår åtta företagsinkubatorer och science parks: Create Business Incubator, Munktell Science Park, LEAD, Norrköping Science Park, Uppsala Innovation Centre, Vreta Kluster, Västerås Science Park och Inkubera. Ambitionen är också att skapa en innovationsfrämjande struktur över regiongränserna, vilket ska komma företagen till nytta oavsett var i östra Mellansverige de är etablerade.

 

Svensk Verkstad

Tipsa dina vänner på Facebook
tweetTips dina vänner på LinkedIn

Mer Aktuella nyheter

Åsedaföretaget ska tillverka till IKEA för 350 miljoner
Den tidigare aviserade storaffären för Profilgruppens dotterbolag avser leveranser till möbelljätten IKEA.Igår informerade Profilgruppen om ett stort kontrakt som tecknats avseende leveranser av inredningsdetaljer baserade på förädlade aluminiumprofiler. Avtalet är tecknat via Profilgruppens dotterbolag PG&WIP AB och affären, som beräknas omsätta..
Scanias betongbilar premiärvisas i Mexiko
I samarbete med McNeilus presenterar Scania sina första betongroterbilar för den mexikanska marknaden.Fordonen visas på den mexikanska betongindustrins kongress 19 – 22 oktober.   På kongressen – ett av betongindustrins allra viktigast evenemang – visar man upp lastbilsmodellen P 310 C6x4HZ. Scania levererar chassit, men betongroteraren på åtta kubikmeterLäs mer
Gänges ansluter sig till FN Global Compact
Vill visa att Gränges tar hållbarhetsfrågorna på allvar.Gränges undertecknar och ansluter sig till FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact. Genom att underteckna Global Compact ställer sig Gränges bakom och förbinder sig att verka i enlighet med Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt,Läs mer
Arcam: Osäker ägarbild gör marknaden avvaktande
3D-printerföretaget har haft en lägre försäljning i tredje kvartalet, delvis på grund av den osäkra ägarbilden skriver bolaget i sin delårsrapport. Nettoomsättningen uppgick till 132,6 (138,1) Mkr Rörelseresultatet uppgick till -4,8 (12,6) Mkr Nettoresultatet uppgick till -3,1 (4,9) Mkr Orderingången uppgick till 9 (12) system 7 (11) EBM-system levererades i tredje..
Stark fordonsmarknad driver tillväxt i VBG Group
Industrigruppen levererar ett starkt tredje kvartal och division Truck Equipment gör ett rekordkvartal med ökade marknadsandelar för sina kopplingslösningar.- Marknaden för våra fordonsrelaterade verksamheter är fortsatt stark och det framgår tydligast när vi tittar på VBG Truck Equipments försäljning. Divisionen gör ännu ett mycket bra resultat..
Genombrottsorder till Impact Coatings
Avtalet omfattar både beläggningssystem och förbrukningsmaterial till ett värde av över 100 miljoner kronor under de första tre åren. Impact Coatings har tecknat ett försäljnings- och samarbetsavtal med China Hydrogen Energy och blir en strategisk partner för snabb uppbyggnad av högvolymproduktion hos kunden. Leveranserna inleds under 2017. ”Förmodligen skapar vi..
Volvo avyttrar för 2,7 miljarder i Göteborg
Att sälja fastigheterna är en del i en långsiktig plan, där Volvokoncernen planerar samla sina kontorsanställda i nya Campus Lundby.Volvokoncernen har tecknat ett avtal med fastighetsbolaget Platzer Fastigheter Holding AB om försäljning av fastigheter i områdena Arendal, Torslanda och Säve i Göteborg. Försäljningspriset uppgår till 2,7 miljarder kronor..
Luftfartsverket driftsätter Saabs WAM-system för övervakningen av Sverige
WAM-systemet tillhandahåller inledningsvis terminal- och ruttövervakning över Storstockholm och övriga landet kommer att rullas ut enligt plan under 2016-2017.Saabs WAM-system (Wide Area Multilateration) har nu formellt driftsatts av svenska LFV på vägen mot fullständig nationell täckning i Sverige. Saabs WAM-system kommer att tillhandahålla terminal- och..
Sjunkande försäljning för Volvo Group
Volymerna för lastbilsverksamheten i tredje kvartalet var ned på samtliga marknader förutom i Europa där aktiviteten var fortsatt hög. ”Det tredje kvartalet förbättrades lönsamheten något tack vare att bättre underliggande effektivitet vägde upp effekterna av lägre volymer. Försäljningen sjönk med 6 % till 69 miljarder. Det justerade..
Organisk ordertillväxt för Atlas Copco
Tillväxten stöddes av starka verksamheter inom vakuum och industriverktyg, och förbättrad orderingång för gruvutrustning. Orderingången i tredje kvartalet växte till MSEK 26 696 (24 149), motsvarande en organisk tillväxt på 7%, den största ökningen på mer än fyra år. Orderingången ökade för samtliga affärsområden...
Hedersuppdrag till Linde Material Handlings CSO
Christophe Lautray kommer att få en nyckelroll i materialhanteringsbranschen i Europa.Christophe Lautray, CSO på Linde Material Handling, har utsetts till ny ordförande för den europeiska branschorganisationen European Materials Handling Federations (FEM). – Det är verkligen en ära för mig att bli utsedd till ordförande och få representeraLäs mer
Resultatet uppåt för AQ Group
Tredje kvartalet präglades av ett förbättrat rörelseresultat och en förvärvsdriven omsättningsökning.AQ Group AB (publ) Tredje kvartalet, juli – september 2016 i sammandrag Fortsatt tillväxt i försäljning och resultat i huvudsak drivet av förvärv Nettoomsättningen ökade med 10 % till 723 MSEK (655) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 36 % till 53..
Mångmiljonorder till PG&WIP i Åseda
Den nya affären beräknas omsätta 350 miljoner kronor och kräver investeringar i ny produktionsutrustning i storleksordningen 50 miljoner kronor. ProfilGruppen fortsätter att expandera genom att teckna ett nytt stort avtal. Avtalet tecknas via via dotterbolaget PG&WIP AB där Profilgruppen är majoritetsägare. Den nya affären omfattar leveranser av..
Zinkpriser ger guldsiffror till Boliden
Gruvbolaget redovisar sitt starkaste resultat för tredje kvartalet sedan 2011.Tredje kvartalet 2016 Försäljningsintäkter 9 733 (9 764) MSEK Rörelseresultat 1 529 (880) MSEK Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager 1 318 (1 055) MSEK Fritt kassaflöde 91 (953) MSEK Resultat per aktie 4,15 (2,36) SEK Starkt kvartalLäs mer
Utdeldning i Hexatronic
Omsättningen har ökat 42% under 2016. Företaget redovisar idag sin bokslutskommuniké och nu föreslår styrelsen utdelning.Fiberföretaget Hexatronic Group AB (publ) redovisar i dag sin bokslutskommuniké för helåret 1 september 2015 - 31 augusti 2016 samt kvartalsrapport 4,  för perioden 1 juni 2016 - 31 augusti 2016. Försäljningen i fjärde kvartalet..