Nyheter

33 miljoner till företag som vill växa i östra Mellansverige

den 7 september 2015 13:01 Företagsprofil

Fler företag i östra Mellansverige med en omsättning på 100 miljoner kronor. Det är målet för åtta företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro som har tilldelats totalt 33 miljoner kronor av Tillväxtverket. Tillsammans ska de i ett regionalfondsprojekt öka antalet storföretag genom att öppna regiongränserna och dela med sig av kunskap, nätverk och riskkapital.

– Vi åtta aktörer är otroligt glada och stolta över att projektet har beviljats. Det kommer att skapa helt nya möjligheter till expansion för befintliga innovativa bolag i östra Mellansverige. Vår gemensamma målsättning är att göra regionen till Sveriges bästa när det gäller att tillvarata och utveckla befintliga tillväxtbolag, säger Caroline Drabe, projektägare och vd på Västerås Science Park.

Genom att öppna upp regiongränserna och dela med sig av kompetens, expertis, nätverk och riskkapital ska fler tillväxtbolag kunna uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor. Bakom projektet Växtzon 1 står följande företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige: Create Business Incubator, Munktell Science Park, LEAD, Vreta Kluster, Norrköping Science Park, Uppsala Innovation Centre, Västerås Science Park och Inkubera. Projektet kommer att pågå i en treårsperiod.

– Genom en stark och tydlig samverkan vill vi skapa ett bättre erbjudande till regionens tillväxtföretag och samtidigt engagera stora globala företag, akademi och FoU i deras utveckling, något vi sett ett tydligt behov av och är glada att kunna tillmötesgå, fortsätter Caroline Drabe.

Ambitionen är också att skapa en innovationsfrämjande struktur över regiongränserna, vilket ska komma företagen till nytta oavsett var i östra Mellansverige de är etablerade. 

 

För ytterligare information

Caroline Drabe, vd och projektägare

Västerås Science Park
Telefon: 021-490 02 61, e-post:
caroline.drabe@vasterassciencepark.se

 

Erik Asph Hennerdal, vd

Create Business Incubator Mälardalen

Telefon: 073-969 51 30, e-post: erik@createhere.se

 

Thomas Karlsson, vd

Munktell Science Park

Telefon: 070-104 60 01, e-post: thomas@munktellsciencepark.se

 

Christian Berger, vd

LEAD

Telefon: 070-877 04 09, e-post: christian.berger@lead.se

 

Sten Gunnar Johansson, ordförande

Vreta Kluster

Tel: 070-593 63 46, e-post: stengunnar@sgjconsulting.se

 

Jonas Jalvér, tf vd

Norrköping Science Park

Telefon: 011 - 15 15 65, e-post: jonas.jalver@nosp.se

 

Per Bengtsson, vd

Uppsala Innovation Centre

Tel: 018-477 0441, e-post: per.bengtsson@uic.se

 

Mikael Melitshenko, vd

Inkubera

Tel: 070-795 78 84, e-post: mikael@inkubera.se

 

Om Växtzon 1

Växtzon 1 är ett regionalfondsprojekt finansierat av Tillväxtverket där målet är att fler företag i östra Mellansverige ska kunna uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor. I projektet ingår åtta företagsinkubatorer och science parks: Create Business Incubator, Munktell Science Park, LEAD, Norrköping Science Park, Uppsala Innovation Centre, Vreta Kluster, Västerås Science Park och Inkubera. Ambitionen är också att skapa en innovationsfrämjande struktur över regiongränserna, vilket ska komma företagen till nytta oavsett var i östra Mellansverige de är etablerade.

 

Svensk Verkstad

Tipsa dina vänner på Facebook
tweetTips dina vänner på LinkedIn

Mer Aktuella nyheter

SSAB visar gott resultat
Halvårsrapport 2016: Förbättrat resultat, kassaflöde och finansiell ställning. Koncernchefen, Martin Lindqvist kommenterar resultat SSABs rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 668 Mkr under andra kvartalet 2016, en förbättring med 858 Mkr jämfört med första kvartalet 2016. Samtliga divisioner uppvisade ett..
Scania bestrider Europeiska kommissionens uppfattning men gör ändå avsättning
Som tidigare meddelats har Scania tillsammans med ett antal andra lastbilstillverkare utretts av Europeiska kommissionen rörande otillbörligt utbyte av information avseende åren 1997-2011.Mot bakgrund av Europeiska kommissionens utlåtande och den senaste utvecklingen i utredningen, gör Scania nu i enlighet med tillämpliga redovisningsregler och försiktighets­principer,..
Volvo Cars vinst tredubblas till 5,59 miljarder kronor
Volvo Cars rapporterar ett starkt första halvår för 2016 med en vinst som mer än tredubblas till 5,59 miljarder kronor jämfört med 1,66 miljarder för samma period förra året. Intäkterna för perioden växte från 75 215 till 83 647 miljarder kronor.Även rörelsemarginalen för det första halvåret tredubblades till 6,7 procent från 2,2 procent för samma period..
SKF halvårsrapport 2016
Alrik Danielson, vd och koncernchef: ”Försäljningen andra kvartalet uppgick till 18,4 miljarder. Den organiska försäljningen utvecklades enligt våra förväntningar, 4% högre än förra kvartalet och 4% lägre än andra kvartalet föregående år.Trots att de olika marknaderna är fortsatt utmanande ser vi resultaten från våra kostnadsbesparingar, och vinstökningsprogrammet inom..
Saabs resultat hittills 2016
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för januari-juni 2016. VD Håkan Buskhes kommentar:MarknadsutvecklingÖkad oro i världen påverkar försvarsmarknaden. Till följd av ansträngda budgetar, ser Saab på kortare sikt en ökning av efterfrågan på försvarsförmåga med kostnadseffektiva produkter och lösningar...
Ny storägare i Cranab
Fassi, en av världens största tillverkare av kranar för lastbilar, blir majoritetsägare i Cranab koncernen med dotterbolagen; Vimek, Bracke Forest och Slagkraft. Fassi förvärvar Z-forestabs ägarandel i bolaget. Z-forestab, ett samägt bolag av Inlandsinnovation, Mittkapital och Ekonord, har beslutat att sälja sin andel i Cranab. Cranab tillverkar kranar för..
BE Group förbättrat resultat och fortsatt starkt kassaflöde
BE group visar ett bra resultat efter andra kvartalets avslut. Vd Anders Martinsson kommenterar rapporten och trots lägre omsättning på grund av prisfall ser resultatet bra ut.• Nettoomsättningen minskade med 5 procent och uppgick till 1 047 MSEK (1 104). • Det underliggande rörelseresultatet förbättrades till 21 MSEK (12). • Rörelseresultatet..
Autoliv’s Night Vision-system visas upp i USA
(Stockholm, 2016-07-19) , – Autoliv Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb) världens ledande bilsäkerhetsföretag, visar företagets Night Vision-system under Cadillacs så kallande Truth + Dare-event. Under eventet som sker i sex städer i USA, kommer olika bilmodeller från Cadillac att visas – en kombination av lyx, goda föraregenskaper och den senaste tekniken.Deltagarna får under eventet..
Volvo når uppgörelse med EU-kommissionen
Volvokoncernen har nått en uppgörelse med EU-kommissionen vilket avslutar en under lång tid pågående utredning om överträdelse av EU:s konkurrensbestämmelser. Som en del av överenskommelsen kommer Volvo att betala ett bötesbelopp om 670 miljoner euro motsvarande cirka 6,3 Mdr kronor. Summan täcks till stora delar av tidigare avsättningar gjorda 2014 och 2016, totalt 650 miljoner euro (6,1 Mdr..
Svenska Haldex rusade under fredagen när SAF-Holland offentliggjorde sitt bud
Svenska Haldex rusade under fredagen när SAF-Holland offentliggjorde sitt bud. Efter det har budet kallats fientligt, trots att premien är högre än snittet på förvärv inom sektorn i Sverige de senaste åren. ”Vi har gjort vår hemläxa.” , säger SAF-Hollands vd Detlef Borghardt på besök i Stockholm.I centrala Stockholm tar Detlef Boghardt emot. Han är på besök i staden för att..
Volvokoncernen – Bra andra kvartal 2016 trots sämre försäljning
”Trots en lägre försäljning under det andra kvartalet fortsatte vi att förbättra vår underliggande lönsamhet tack vare en bra kostnadsutveckling. Omsättningen minskade med 7% till 78,9 miljarder kronor. Trots detta ökade det underliggande rörelseresultatet till 6,1 miljarder kronor vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,8%”, Martin Lundstedt, vd och koncernchef.• Under Q2 2016 minskade..
Bolidens andra kvartal: Bra produktion och starkt kassaflöde
Bolidens andra kvartal präglades av bra produktion trots variation mellan gruvorna och omfattande underhållsstopp i smältverken. Försäljningsintäkterna uppgick till 9 596 (10 373) MSEK och rörelseresultatet exkl. omvärdering av processlager var 901 (1 257) MSEK. Fritt kassaflöde uppgick, justerat för förvärvet av Kevitsagruvan, till 1 148 MSEK. - Kvartalets produktion och resultat var..
ABB tar order på drygt 300 miljoner dollar till världens första 1 100 kV UHVDC-länk i Kina
2016-07-19 – ABB ska leverera transformatorer och annan nyckelutrustning till kraftlänken Changji-Guquan för ultrahögspänd likström. Länken ska transportera 12 000 megawatt över mer än 3 000 kilometer med 1,1 miljon volts spänning, vilket sätter nytt världsrekord i spänningsnivå, överföringskapacitet och avstånd. ABB i Ludvika står för en stor del av teknik och leverans i projektet.ABB har tagit..
Sandvik sluter avtal om att avyttra sin Mining Systems-verksamhet
Sandvik har undertecknat ett avtal om att avyttra sin verksamhet Mining Systems – som i Sandviks finansiella rapportering redovisats som avvecklad verksamhet – till riskkapitalbolaget CoBe Capital. Sandvik kommer att ha fortsatt ägarskap för pågående projekt som är nära färdigställande.Slutförandet av transaktionen förväntas äga rum under det fjärde kvartalet 2016,..
Bättre miljöbedömningar av metaller
Det strategiska innovationsprogrammen Metalliska material och STRIM satsar 2,5 miljoner kronor på att öka kunskapen om metallers toxicitet och förbättra miljöbedömningarna av metaller och metallprodukter. Bedömningar av material och produkters miljöpåverkan över livscykeln blir allt viktigare, både för regelverk och på konsumentmarknaden. Idag utförs dessa..